Trả lời câu hỏi 3 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7:

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7:

– Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô.

– Nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố, vua Nguyễn điều hành mọi công việc hệ trọng trong nước, từ trung ương đến địa phương.

– Ban hành bộ “Hoàng triều luật lệ” (Luật Gia Long).

– Xây dựng quân đội nhiều binh chủng.

(BAIVIET.COM)