Trả lời câu hỏi 3 Bài 28 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 28 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 28 Trang 140 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy điểm lại các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa giành độc lập trong lịch sử nước ta trước thế kỉ XIX.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 28 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10:

– Kháng chiến chống Tống lần 1 năm 981

– Kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1075 -1077

– 3 lần kháng chiến chống Mông – Nguyên 1258, 1285, 1287-1288

– Khởi nghĩa Lam Sơn 1428 – 1427

– Kháng chiến chống Xiêm 1785

– Kháng chiến chống Thanh 1789

(BAIVIET.COM)