Trả lời câu hỏi 3 Bài 27 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 27 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 27 Trang 136 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 27 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10:

Kháng chiến chống Tống thời Lý

– Thập kỉ 70 của thế kỉ XI, nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt đồng thời tích cực chuẩn bị cho xâm lược.

– Trước âm mưu xâm lược của quân Tống nhà Lý đã tổ chức kháng chiến

– Giai đoạn 1: Lý Thường Kiệt tổ chức thực hiện chiến lược “tiên phát chế nhân”, đem quân đánh chặn thế mạnh của địch. Năm 1075, quân triều đình cùng các dân tộc miền núi đánh sng đất Tống Châu Khâm, Châu Liêm, Ung Châu, sau đó rút về phòng thủ

– Giai đoạn 2: Chủ động lui về phòng thủ đợi giặc. Năm 1077, 30 vạn quân Tống kéo sang bị đánh bại bên bờ Bắc sông Như Nguyệt. Cuộc kháng chiến thắng lợi.

(BAIVIET.COM)