Trả lời câu hỏi 3 Bài 27 Trang 125 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 27 Trang 125 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 27 Trang 125 SGK Lịch sử  lớp 9:

Pháp – Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành lập tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 27 Trang 125 SGK Lịch sử lớp 9:

Pháp – Mĩ đã xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương bằng cách:

Được sự giúp đỡ của Mĩ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, lực lượng ở đây lúc đông nhất là 16 200 quân được bố trí làm 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu: trung tâm, Bấc, Nam. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được đánh giá là “pháo đài bất khả xâm phạm” và Pháp – Mĩ quyết định chọn Điện Biên Phủ để giao chiến với quân ta.

(BAIVIET.COM)