Trả lời câu hỏi 3 Bài 26 Trang 97 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 97 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 26 Trang 97 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước.

tra loi cau hoi 3 bai 26 trang 97 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 97 SGK Địa lí lớp 9:

Thời kì 1995 – 2002, giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ khá cao, gấp 2,6 lần so với năm 1995, trong khi cả nước đạt (2,5 lần).

(BAIVIET.COM)