Trả lời câu hỏi 3 Bài 26 trang 88 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Châu Chấu.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 26 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

– Châu chấu có phàm ăn hay không và ăn loại thức ăn gì?

– Vì sao châu chấu non phải nhiều lần lột xác mới thành con trưởng thành?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7:

– Có ăn phàm: gặm chồi và ăn lá cây.

– Châu chấu phải lột xác nhiều lần vì nó có lớp vỏ kitin cứng, kém đài hòi → không thể lớn lên theo cơ thể được → lột xác nhiều lần.

(BAIVIET.COM)