Trả lời câu hỏi 3 Bài 26 trang 78 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 78 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 26 Trang 78 SGK Địa lí lớp 6:

Dựa vào những kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy cho biết nguồn gốc của thành phần hữu cơ của đất.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 78 SGK Địa lí lớp 6:

Nguồn gốc của thành phần hữu cơ trong đất là từ thực vật. Thực vật bị phân hủy thành những chất đơn giản hơn, và sau đó được các vi sinh vật tổng hợp thành mùn – thành phần hữu cơ chủ yếu trong đất.

(BAIVIET.COM)