Trả lời câu hỏi 3 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4:

Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4:

– Chữ Nôm là chữ do người Việt sáng tạo ra từ rất lâu.

– Việc đề cao chữ Nôm, đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thức của nước ta cũng chính là đề cao tinh thần dân tộc.

(BAIVIET.COM)