Trả lời câu hỏi 3 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 8:

Sự hình thành các bể than cho biết khí hậu và thực vật nước ta vào giai đoạn này như thế nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 8:

Các mỏ than lớn ở nước ta tuổi Trung sinh. Chúng cho biết khi hậu đó rất nóng ẩm, rừng cây phát triển mạnh mẽ. Các loài thực vật hóa than cho biết thực vật thống trị lúc đó là các họ xương xỉ và cây hạt trần.

(BAIVIET.COM)