Trả lời câu hỏi 3 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử  lớp 10:

Em hãy nhận xét về thủ công nghiêp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 10:

– Các nghề thủ công tiếp tục phá triển, xuất hiện nghề thủ công mới. Tuy nhiên do chế độ công tượng hà khắc nên việc tiếp cận công nghiệp cơ khí bị hạn chế.

– Các làng nghề thủ công không phát triển bằng trước.

(BAIVIET.COM)