Trả lời câu hỏi 3 Bài 25 Trang 126 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 25 Trang 126 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 25: Thu nhập của gia đình.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 25 Trang 126 SGK Công nghệ lớp 6:

Gia đình em có những nguồn thu nhập nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 25 Trang 126 SGK Công nghệ lớp 6:

Học sinh lựa chọn các loại thu nhập gia đình mình có. Ví dụ:

– Thu nhập của người đang làm việc ở cơ quan, xí nghiệp.

– Thu nhập của người đã nghỉ hưu.

– Thu nhập của sinh viên đang đi học.

– …

(BAIVIET.COM)