Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 86 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 86 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 24 Trang 86 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

tra loi cau hoi 3 bai 24 trang 86 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 86 SGK Địa lí lớp 9:

Từ năm 1995 đến năm 2002, giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ ngày càng tăng tăng gấp 2,7 lần.

(BAIVIET.COM)