Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 24 Trang 203 SGK Lịch sử  lớp 12:

Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 12:

– Quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 2 – 7 – 1976), quyết định Quốc huy, Quốc kì là cờ đỏ sao vàng. Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

– Quốc hội bầu ra các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.

– Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính quyền: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương, ờ mỗi cấp chính quyền là Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân.

 BAIVIET.COM