Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 24: Cơ cấu phân phối khí.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 24 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11:

Trình bày nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11:

Nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt: Trục khuỷu quay sau đó nhờ cặp bánh răng tác động làm trục cam quay, cam tác động vào con đội, con đội tác động vào đũa đẩy, đũa đẩy tác động vào cò mổ, cò mổ tác động vào xupap. Sau đó nhờ lò xo xupap mà cửa nạp (thải) được đóng mở.

(BAIVIET.COM)