Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 Trang 84 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 84 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 23 Trang 84 SGK Địa lí lớp 8:

Những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta? Cho ví dụ.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 84 SGK Địa lí lớp 8:

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, tính chất ven biển, tính đa dạng phức tạp.

(BAIVIET.COM)