Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 trang 79 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Cây có hô hấp không.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 23 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6:

Hãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện bình thường và bị ngập lụt).

Lời giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6:

– Trong điều kiện bình thường ta nên thường xuyên cày xới để đất tơi xốp, chứa không khí tạo điều kiện cho rễ hô hấp, làm cỏ sục bùn, phơi ải đất để diệt vi sinh vật có hại.

– Trong điều kiện ngập lụt phải tháo nước, xới đất, …

BAIVIET.COM