Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7:

Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7:

– Đến thế kỉ XVII, tiếng Việt đã trở nên phong phú và trong sáng. Một số giáo sĩ phương Tây học tiếng Việt để truyền đạo Thiên Chúa. Họ dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt.

– Trải qua một quá trình lâu dài, với sự kết hợp của các giáo sĩ phương Tây và người Việt Nam, năm 1651 giáo sĩ A-lêc-xăng đơ Rốt đã cho xuất bản cuốn Từ điển Việt – Bồ – Latinh.

=> Chữ Quốc ngữ ra đời.

(BAIVIET.COM)