Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7:

Em hãy xác định trên bản đồ Việt Nam ngày nay vị trí các địa danh nói trên.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7:

Học sinh tự làm.

(BAIVIET.COM)