Trả lời câu hỏi 3 Bài 22 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 22 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 22 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 9:

Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 22 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 9:

– Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.

– Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng quân Pháp chống cự rất yếu ớt, chỉ sau vài giờ nổ súng đã nhanh chóng đầu hàng.

– Chiếm được Đông Dương, Chính phủ Nhật hoàng tuyên bố trao trả độc lập giả hiệu rồi ra sức vơ vét, thống trị và bóc lột nhân dân ta.

(BAIVIET.COM)