Trả lời câu hỏi 3 Bài 22 trang 78 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 22 Trang 78 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 22 Trang 78 SGK Địa lí lớp 8:

Việt Nam đã gia nhập ASEAN vào năm nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 22 Trang 78 SGK Địa lí lớp 8:

Việt Nam đã gia nhập ASEAN vào năm 1995.

BAIVIET.COM