Trả lời câu hỏi 3 Bài 22 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 22 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 22 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 10:

Sự phát triển của làng thủ công đương thời có ý nghĩa tích cực như thế nào? Liên hệ với ngày nay.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 22 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sự phát triển của làng nghề thủ công đương thời có vai trò quan trọng:

+ Nhiều sản phẩm tiêu dùng có chất lượng cao ra đời.

+ Đáp ứng được nhu cầu trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước.

+ Góp phần thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển.

– Liên hệ

+ Nhiều làng nghề hiện nay vẫn còn phát triển , nổi tiếng: gốm Bát Tràng, lụa Hà Đông, chiếu Nga Sơn,…

(BAIVIET.COM)