Trả lời câu hỏi 3 Bài 22 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 22 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 22 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7:

Chỉ trên lược đồ những vùng hoạt động của phong trào nông dân thời bấy giờ.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 22 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7:

Học sinh tự làm.

BAIVIET.COM