Trả lời câu hỏi 3 Bài 21 trang 77 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 21 Trang 77 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 21 Trang 77 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 21.1, hãy so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

tra loi cau hoi 3 bai 21 trang 77 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Bài 21 Trang 77 SGK Địa lí lớp 9:

– Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng cao hơn năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và năng suất lúa của cả nước.

– Trong giai đoạn 1995 – 2002, năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng tăng nhanh hơn tăng năng suất lúa của cả nước và năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long.

BAIVIET.COM