Trả lời câu hỏi 3 Bài 21 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 21 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 21 Trang 129 SGK Lịch sử  lớp 11:

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 21 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 11:

Diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy:

– Từ năm 1885 đến 1887, xây dựng căn cứ Bãi Sậy, tỏa ra hoạt động ở đồng bằng, khống chế các tuyến giao thông đường bộ, đường sông Thái Bình, sông Hồng, sông Đuống.

– Nghĩa quân tổ chức thành những phân đội nhỏ từ 10 – 15 người, trà trộn vào dân để hoạt động .

– Từ năm 1888, bước vào chiến đấu quyết liệt. Pháp xây dựng hệ thống đồn bốt dày đặc, “dùng người Việt trị người Việt” để cô lập nghĩa quân. Quân ta di chuyển linh hoạt, đánh thắng một số trận lớn, đặc biệt là trận Liêu Trung, tiêu diệt được chỉ huy của Pháp.

(BAIVIET.COM)