Trả lời câu hỏi 3 Bài 21 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 21 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 21 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10:

Em có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 21 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10:

– Năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, xây dựng chính quyền trung ương, đổi 3 ti thành 6 bộ và đặt thêm quan chức. Các dinh vẫn giữ như cũ.

– Việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát đặt Đại Việt đứng trước nguy cơ chia thành hai nước.

(BAIVIET.COM)