Trả lời câu hỏi 3 Bài 21 Trang 105 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 21 Trang 105 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 21 Trang 105 SGK Công nghệ lớp 6:

Mỗi ngày em nấu mấy bữa ? Bữa nào là bữa ăn chính ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 21 Trang 105 SGK Công nghệ lớp 6:

Mỗi ngày gia đình em nấu ăn 3 bữa, bữa tối là bữa chính.

(BAIVIET.COM)