Trả lời câu hỏi 3 Bài 20 Trang 98 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 98 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 20 Trang 98 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước Lê sơ ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 98 SGK Lịch sử lớp 7:

– Pháp luật nhà Lê sơ hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bứt dân tự do làm nô tì. Nhờ vậy, số lượng nô tì giảm dần.

=> Đây là chủ trương tiến bộ của nhà Lê sơ. Nhà nước quan tâm đến đời sống nhân dân, nhất là những người dân nghèo. Điều này làm hạn chế phần nào những bất công trong xã hội.

BAIVIET.COM