Trả lời câu hỏi 3 Bài 20 trang 66 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 66 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 20 Trang 66 SGK Sinh học lớp 6:

Hãy cho biết gân lá có tác dụng gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 66 SGK Sinh học lớp 6:

Gân lá có tác dụng vận chuyển các chất hữu cơ .

BAIVIET.COM