Trả lời câu hỏi 3 Bài 20 trang 65 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 65 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 20 Trang 65 SGK Địa lí lớp 7:

Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 65 SGK Địa lí lớp 7:

– Ở một số khu dân cư trên hoang mạc Xa-ha-ra, do chặt phá cây xanh quá mức để lấy củi đun nấu, làm thức ăn chăn nuôi …cát đã lấn dần vào khu dân cư, mở rộng hoang mạc.

(BAIVIET.COM)