Trả lời câu hỏi 3 Bài 20 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 20 Trang 119 SGK Lịch sử  lớp 11:

Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất có điểm gì đáng chú ý ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 11:

Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất có điểm đáng chú ý:

– Về lãnh đạo: triều đình phong kiến, đại diện là Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân dân chống Pháp nhưng đã nhanh chóng thất bại. Sau đó, triều đình chuyển sang thương thuyết với giặc, không quyết tâm kháng Pháp (mặc dù vần còn một số quan quân triều đình kiên quyết chỉ huy nhân dân chống Pháp như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Tá Viêm, Trương Quang Đản)

– Về lực lượng: ngoài quân đội triều đình còn có đông đảo các tầng lớp nhân dân.

– Về quy mô: phong trào diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp, đạt một số thành tựu (trận Cầu Giấy), nhưng còn phân tán, thiếu thống nhất.

– Về tính chất: Cuộc kháng chiến mang tính dân tộc, thuộc phạm trù phong kiến. Lúc đầu là triều đình lãnh đạo nhân dân chống Pháp, sau chuyển sang giai đoạn mới: nhân dân vừa chống Pháp vừa chống triều đình phong kiến đầu hàng.

(BAIVIET.COM)