Trả lời câu hỏi 3 Bài 20 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 20 Trang 103 SGK Lịch sử  lớp 10:

Đặc điểm của thơ văn các thế kỉ XI – XV.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

– Ca ngợi những chiến công oai hùng, cảnh đẹp quê hương đất nước

(BAIVIET.COM)