Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 9 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 9 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 Trang 9 SGK Toán 8 – Tập 2:

Giải phương trình: -0,5x + 2,4 = 0.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 9 SGK Toán 8 – Tập 2:

– 0,5x + 2,4 = 0

⇔ -0,5x = -2,4

⇔ x = (-2,4)/(-0.5)

⇔ x = 4,8

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất x = 4,8

(BAIVIET.COM)