Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 9 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 2Trang 9 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Lai một cặp tính trạng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 Trang 9 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết :

– Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2?

– Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 9 SGK Sinh học lớp 9:

– Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 : 1A :1a

– Tỉ lệ các loại hợp tử ở F2: 1AA : 2Aa : 1aa

– F2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Vì thế dị hợp Aa biểu hiện kiểu hình trội giống như đồng hợp AA.

BAIVIET.COM