Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 8 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 – Tập 1:

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

a-2-1023
a2
√(a2)

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 – Tập 1:

a-2-1023
a241049
√(a2)21023

(BAIVIET.COM)