Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7:

Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7:

– Giai cấp tư sản được hình thành từ các quý tộc và thương nhân châu Âu. Họ ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên nên ngày càng giàu lên nhanh chóng.

– Giai cấp vô sản được hình thành từ nông dân, nô lệ. Họ bị cướp đoạt ruộng đất, bóc lột nặng nề, phải làm thuê trong các xí nghiệp, xưởng sản xuất.

(BAIVIET.COM)