Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 Trang 8 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 8 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Dân số và gia tăng dân số.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 Trang 8 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 2.1, hãy xác định các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất, thấp nhất; các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước.

tra loi cau hoi 3 bai 2 trang 8 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 8 SGK Địa lí lớp 9:

– Vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất: Tây Bắc (2,19%)

– Vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số thấp nhất: Đồng bằng sông Hồng (1,11%)

– Các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước: Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

(BAIVIET.COM)