Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 38 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 Trang 38 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với -345 thì được bất đẳng thức nào ?

b) Dự đoán kết quả: Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số c âm thì ta được bất đẳng thức nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 38 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) – 2 . (- 345) = 690; 3 . 345 = – 1035

⇒ 690 > – 1035

b) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số c âm thì ta được bất đẳng thức: -2c > 3c

(BAIVIET.COM)