Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Ấn Độ.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử  lớp 11:

Trình bày sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc đại.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 11:

a) Sự thành lập Đảng quốc đại

– Giữa thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh phát triển đã tác động giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản vươn lên, đòi tự do phát triển kinh tế, tham gia chính quyền nhưng Thực dânAnh kìm hãm.

– Năm 1885 giai cấp tư sản Ấn Độ thành lập Đảng Quốc đại.

b) Sự phân hóa trong Đảng Quốc đại.

– Trong 20 năm Đảng chủ trương đấu tranh ôn hòa, phản đối bạo lực, dựa vào anh tiến hành cải cách

– Do thái độ thỏa hiệp của những người cầm đầu và chính sách 2 mặt của chính quyền Anh, nội bộ Đảng Quốc đại bị phân hóa thành 2 phái:

+ Phái ôn hòa(chủ trương thỏa hiệp với TD Anh, đòi cải cách và phản đối đấu tranh bạo lực)

+ Phái cực đoan (đây là phái dân chủ cấp tiến chủ trương kiên quyết chống TD Anh do Ti-lắc đứng đầu)

(BAIVIET.COM)