Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 10 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK toán lớp 9 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Toán 9 – Tập 2:

Hệ phương trình trong ví dụ 3 có bao nhiêu nghiệm ? Vì sao ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Toán 9 – Tập 2:

Hệ phương trình trong ví dụ 3 có vô số nghiệm vì tập nghiệm của hai phương trình trong hệ được biểu diễn bởi cùng một đường thẳng y = 2x – 3.

(BAIVIET.COM)