Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Xã hội nguyên thủy.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 10:

Sự xuất hiện của công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 10:

– Con người đã khai phá được những vừng đất mà trước đây chưa khai phá nổi.

– Con người có thể làm ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên để nuôi sống mình.

– Con người có óc sáng tạo, họ bắt đầu biết khai thác từ thiên nhiên cái cần thiết cho cuộc sống của mình.

– Con người biết dùng đồ trang sức: vòng tay, vòng cổ chân, hoa tai …

(BAIVIET.COM)