Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9:

Hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9:

Vì để phân biệt các độ bền cơ học và chất liệu của dây điện.

(BAIVIET.COM)