Trả lời câu hỏi 3 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử  lớp 10:

Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng Đạo.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thể hiện lòng căm thù giắc sâu sắc

– Ý chí quyết tâm kháng chiến của quân và dân Đại Việt.

(BAIVIET.COM)