Trả lời câu hỏi 3 Bài 19 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Phong tào cách mạng trong những năm 1930 – 1935.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 19 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 9:

Các đảng viên cộng sản trong nhà tù của thực dân Pháp đã thái độ như thế nào trước chính sách khủng bố tàn bạo của kẻ thù?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 9:

Các đảng viên trong nhà tù của bọn thực dân Pháp đã nêu cao khí phách kiên cường, bất khuất, kiên trì đấu tranh bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, biến nhà tù thành trường học cách mạng và vẫn tìm mọi cách để liên hệ với các cơ sở Đảng ở bên ngoài.

(BAIVIET.COM)