Trả lời câu hỏi 3 Bài 19 trang 67 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 67 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Một số thân mềm khác.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 19 Trang 67 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

– Mực săn mồi như thế nào trong 2 cách: đuổi bắt mồi và rình mồi tại chỗ (đợi mồi đến để bắt).

– Mực phun chất lỏng màu đen để săn mồi hay tự vệ? Hỏa mù mực che mắt động vật khác nhưng bản thân mực có thể nhìn rõ để trốn chạy không?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 67 SGK Sinh học lớp 7:

– Mực săn mồi bằng cách rình mồi một chỗ. Thưởng nấp mình ở nơi nhiều rong rêu, bắt mồi bằng 2 tua dài và dùng các tua ngắn đưa mồi vào miệng.

– Để tự vệ là chính. Hỏa mù mực làm tối đen cả 1 vùng → che mắt kẻ thù, làm cho mực có đủ thời gian để chạy trốn. Do số lượng thị giác của mực lớn nên nó vẫn có thể nhìn được → tìm phương hướng và chạy trốn an toàn.

BAIVIET.COM