Trả lời câu hỏi 3 Bài 19 trang 62 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 62 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 19 Trang 62 SGK Sinh học lớp 6:

Hãy tìm ba loại lá có kiểu gân khác nhau.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 62 SGK Sinh học lớp 6:

– 3 loại lá có kiểu gân khác nhau

Lá lúa: gân song song

Lá lục bình: gân hình cung

Lá mít: gân hình mạng

BAIVIET.COM