Trả lời câu hỏi 3 Bài 19 trang 59 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 59 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 19 Trang 59 SGK Địa lí lớp 6:

– Dựa vào kiến thức đã học, giải thích:

– Vì sao Tín phong (Mậu dịch) lại thổi từ khoảng vĩ độ 30º Bắc và Nam về Xích đạo?

– Vì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng các vĩ độ 30º Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60º Bắc và Nam?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 59 SGK Địa lí lớp 6:

– Gió Tín phong thổi từ khoảng vĩ độ 30º Bắc và Nam về Xích đạo là do sự chênh lệch khí áp giữa áp cao chí tuyến (vĩ độ 30º Bắc và Nam) và áp thấp xích đạo.

⟹ Gió thổi từ khu áp cao (vĩ độ 30º Bắc và Nam) về nơi có áp thấp (xích đạo).

– Gió Tây ôn đới thổi từ khoảng các vĩ độ 30º Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60º Bắc và Nam là do sự chênh lệch áp suất giữa áp cao chí tuyến và các áp thấp ôn đới (60º Bắc và Nam).

⟹ Gió thổi từ khu áp cao (vĩ độ 30º Bắc và Nam) về nơi có áp thấp (60º Bắc và Nam).

(BAIVIET.COM)