Trả lời câu hỏi 3 Bài 19 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 19 Trang 109 SGK Lịch sử  lớp 11:

Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 11:

Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên vì:

+ Đà Nẵng là cảng nước sâu vì vậy tàu chiến có thể hoạt động dễ dàng.

+ Có thể dùng Đà Nẵng làm bàn đạp tấn công Huế, buộc triều Nguyễn phải đầu hàng, kết thúc nhanh chóng cuộc xâm lược Việt Nam.

+ Là nơi thực dân Pháp xây dựng được cơ sở giáo dân theo Kitô, chúng hy vọng được giáo dân ủng hộ

(BAIVIET.COM)