Trả lời câu hỏi 3 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 8:

Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 8:

Do bị bóc lột, thất nghiệp, bất công xã hội, đặc biệt là nạn nhân phân biệt chủng tộc giữa người da đen và người da trắng… đã dẫn đến phong trào đấu tranh của công nhân, những người lao động Mĩ chống lại nhà tư sản. Cuộc đấu tranh này phát triển ở hầu khắp các bang của Mĩ. Trong bối cảnh đó, tháng 5-1921, Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập và trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân.

(BAIVIET.COM)