Trả lời câu hỏi 3 Bài 18 Trang 93 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 18 Trang 93 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 18 Trang 93 SGK Lịch sử  lớp 10:

Sự ra đời của các làng nghề thủ công có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của thủ công nghiệp?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 18 Trang 93 SGK Lịch sử lớp 10:

– Phát triển tập trung, thu hút được nhiều thợ thủ công giỏi.

– Hỗ trợ nhau trong sản xuất

– Tạo ra thương hiệu cho các sản phẩm

– Thuận lợi cho giao lưu hàng hóa với bên ngoài.

(BAIVIET.COM)