Trả lời câu hỏi 3 Bài 18 Trang 88 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 18 Trang 88 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 18 Trang 88 SGK Công nghệ lớp 6:

Gia đình em thường rán thực phẩm gì ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 18 Trang 88 SGK Công nghệ lớp 6:

Gia đình em thường rán: cá, nem, đậu phụ,…

(BAIVIET.COM)